REGULAMIN 艢WIADCZENIA US艁UG DROG膭 ELEKTRONICZN膭 loft-ya.pl

搂1. Postanowienia og贸lne

1. Sprzedawca 艣wiadczy Us艂ugi zgodnie z Regulaminem i przepisami

powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

2. 艢wiadczenie Us艂ug odbywa si臋 za po艣rednictwem strony

internetowej Sklepu przez 24 godziny na dob臋 i 7 dni w tygodniu.

3. Sprzedawca udost臋pnia niniejszy Regulamin na stronie

internetowej Sklepu oraz mo偶e udost臋pnia膰 go w Koncie Klienta lub

zamieszcza膰 w za艂膮czeniu do wiadomo艣ci e-mail, zawieraj膮cych

o艣wiadczenia o przyj臋ciu ofert Klient贸w. Klienci mog膮 w dowolnym

czasie: uzyska膰 dost臋p do Regulaminu, utrwali膰 go, pozyska膰 i

odtworzy膰 poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no艣niku danych.

4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowi膮

oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a

jedynie zaproszenie Klient贸w do sk艂adania ofert zawarcia umowy,

zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

5. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez

Klienta urz膮dzeniem teleinformatycznym z dost臋pem do sieci

Internet, poprawnie skonfigurowan膮 przegl膮dark膮 internetow膮 w

wersji aktualnej b膮d藕 poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox,

Google Chrome, Safari lub Opera, z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 JavaScript, a

tak偶e aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty

elektronicznej.

6. Korzystanie ze Sklepu mo偶e wi膮za膰 si臋 z poniesieniem przez

Klienta koszt贸w op艂at z tytu艂u dost臋pu do sieci Internet oraz

transmisji danych, w zakresie ustanowionym umow膮 z operatorem

telekomunikacyjnym, z kt贸rego us艂ug korzysta Klient.

搂2. Rejestracja konta w sklepie

1. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi prowadzenia Konta Klienta zostaje

zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez

Sprzedawc臋 rejestracji Konta Klienta.

2. Przedmiotem niniejszej Us艂ugi prowadzenia Konta Klienta jest

udost臋pnienie panelu Konta Klienta, umo偶liwiaj膮cego m. in.

zarz膮dzanie danymi Klienta i zam贸wieniami.

3. Aby utworzy膰 Konto Klienta, nale偶y dokona膰 dobrowolnej i

bezp艂atnej rejestracji. Nast臋puje ona poprzez wype艂nienie i

wys艂anie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, kt贸ry jest

udost臋pniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

4. Warunkiem prawid艂owego wype艂nienia formularza rejestracyjnego

jest uzupe艂nienie jego wszystkich obowi膮zkowych oraz ewentualnie

opcjonalnych p贸l, przy u偶yciu prawdziwych, kompletnych i

dotycz膮cych Klienta danych lub informacji.

5. Przed wys艂aniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie

jego w艂a艣ciwego pola Klient powinien o艣wiadczy膰, i偶 zapozna艂 si臋 z

Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6. Przed wys艂aniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie

jego w艂a艣ciwego, Klient mo偶e dobrowolnie o艣wiadczy膰, i偶 wyra偶a

zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach

marketingowych przez Sprzedawc臋.

7. Sprzedawca informuje, i偶 cele marketingowe wskazane powy偶ej,

mog膮 obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci przes艂anie przez Sprzedawc臋

informacji handlowych, przy u偶yciu danych kontaktowych Klienta.

Zgoda, o kt贸rej stanowi punkt powy偶szy mo偶e by膰 cofni臋ta w ka偶dej

chwili.

8. Wys艂anie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy nast臋puje przy

u偶yciu funkcjonalno艣ci Sklepu i za jego po艣rednictwem.

9. Korzystanie z Konta Klienta jest mo偶liwe po jego utworzeniu, a

nast臋pnie zalogowaniu przy u偶yciu w艂a艣ciwego loginu i has艂a.

10. Wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi prowadzenia Konta

Klienta mo偶e zosta膰 dokonane bez podania przyczyny i w

dowolnym czasie, przy u偶yciu jego funkcjonalno艣ci lub poprzez

wys艂anie o艣wiadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy,

np. poprzez wiadomo艣膰 e-mail lub list.

搂3. Podstawowe funkcjonalno艣ci sklepu

1. Sprzedawca udost臋pnia Klientom nast臋puj膮ce podstawowe

funkcjonalno艣ci Sklepu:

1. udost臋pnienie formularza kontaktowego,

2. udost臋pnienie wyszukiwarki Towar贸w,

3. wprowadzenie opinii o Towarze,

4. dodanie Towaru do listy 偶ycze艅,

5. udost臋pnienie oferty reklamowej Towaru w mediach

spo艂eczno艣ciowych,

6. udost臋pnienie mapy.

2. Aby skorzysta膰 z funkcjonalno艣ci formularza kontaktowego, nale偶y

uzupe艂ni膰 jego obligatoryjne pola, wprowadzi膰 偶膮dan膮 tre艣膰, a

nast臋pnie nada膰 wiadomo艣膰 do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli

odpowiedzi niezw艂ocznie, przy u偶yciu funkcjonalno艣ci Sklepu,

telefonicznie albo drog膮 elektroniczn膮, poprzez wys艂anie

wiadomo艣ci e-mail.

3. Aby wyszuka膰 Towary w Sklepie, nale偶y wprowadzi膰 w obszarze

wyszukiwarki Sklepu 偶膮dan膮 tre艣膰, a nast臋pnie j膮 zatwierdzi膰.

Funkcjonalno艣膰 umo偶liwia przeszukiwanie zasob贸w Sklepu przy

u偶yciu s艂贸w kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo,

funkcjonalno艣膰 mo偶e umo偶liwia膰 przeprowadzenie wyszukiwania

zaawansowanego w zakresie wybranych kryteri贸w.

4. Aby wprowadzi膰 opini臋 o Towarze, nale偶y skorzysta膰 z formularza

opinii, poprzez uzupe艂nienie jego obligatoryjnych p贸l oraz

wprowadzenie deklarowanej oceny lub tre艣ci. Funkcjonalno艣膰 mo偶e

umo偶liwia膰 wystawienie oceny w oznaczonej skali.

5. Aby skorzysta膰 z funkcjonalno艣ci dodania Towaru do listy 偶ycze艅,

nale偶y po uprzednim zalogowaniu do Konta Klienta, doda膰 Towar

do listy 偶ycze艅. Przedmiot funkcjonalno艣ci stanowi czasowe

zapisanie w pami臋ci Konta Klienta, strony internetowej zawieraj膮cej

ofert臋 reklamow膮 Towaru.

6. Aby skorzysta膰 z funkcjonalno艣ci udost臋pnienia oferty reklamowej

Towaru w mediach spo艂eczno艣ciowych, nale偶y u偶y膰 przycisk贸w

przypisanych do tych medi贸w, opublikowanych w obszarze oferty

reklamowej Towaru. W celu skorzystania z tej funkcjonalno艣ci,

wymagane jest posiadanie konta u偶ytkownika w wybranych

mediach spo艂eczno艣ciowych.

7. Aby skorzysta膰 z funkcjonalno艣ci mapy, nale偶y wy艣wietli膰 stron臋

internetow膮 zawieraj膮c膮 map臋. Funkcjonalno艣膰 umo偶liwia

uzyskanie podgl膮du lokalizacji siedziby Sprzedawcy.

8. Korzystanie z niekt贸rych z wymienionych funkcjonalno艣ci mo偶e

wymaga膰 posiadania Konta Klienta i zalogowania do niego.

Sprzedawca zastrzega mo偶liwo艣膰 czasowego wy艂膮czenia lub

wprowadzenia nowych funkcjonalno艣ci.

搂4. Zam贸wienia sk艂adane za po艣rednictwem Sklepu

1. Zam贸wienia na Towary mo偶na sk艂ada膰 za po艣rednictwem strony

internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dob臋,

przy u偶yciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zam贸wie艅

Towar贸w, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji

zam贸wienia.

2. Po skompletowaniu listy zam贸wie艅 Towar贸w, w obszarze Koszyka

Klient wprowadza lub wybiera:

1. informacje rozliczeniowe,

2. informacje o dostawie, zawieraj膮ce spos贸b i adres

Dostarczenia,

3. metod臋 p艂atno艣ci.

3. Z艂o偶enie zam贸wienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez

wy艣wietlenie w obszarze Koszyka, informacji o 艂膮cznej cenie za

zam贸wienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w

szczeg贸lno艣ci kosztami Dostarczenia i p艂atno艣ci.

4. Z艂o偶enie zam贸wienia mo偶e nast膮pi膰 poprzez u偶ycie w艂a艣ciwego

przycisku w Koszyku i jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem Sprzedawcy

przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzeda偶y Towar贸w uj臋tych w

zam贸wieniu.

5. Przed wys艂aniem formularza zam贸wienia, poprzez zaznaczenie

w艂a艣ciwego pola kontrolnego, Klient powinien o艣wiadczy膰, i偶

zapozna艂 si臋 z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6. Z艂o偶one zam贸wienie mo偶e zosta膰 zmienione przez Klienta do

momentu otrzymania informacji o nadaniu Towar贸w przez

Sprzedawc臋.

7. Zmiana zam贸wienia mo偶e obejmowa膰 jego anulowanie,

anulowanie w cz臋艣ci, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmian臋

adresu Dostarczenia.

8. Sprzedawca niezw艂ocznie poinformuje Klienta o niemo偶liwo艣ci

przyj臋cia zam贸wienia, w przypadku wyst膮pienia okoliczno艣ci j膮

powoduj膮cych. Udzielenie tej informacji nast臋puje drog膮

telefoniczn膮 lub elektroniczn膮. Informacja mo偶e stanowi膰

odrzucenie oferty w ca艂o艣ci albo zawiera膰 nast臋puj膮ce propozycje

modyfikacji zam贸wienia:

1. odrzucenie oferty w cz臋艣ci niemo偶liwej do zrealizowania, co

skutkuje przeliczeniem warto艣ci zam贸wienia,

2. dokonanie podzia艂u Towar贸w podlegaj膮cych Dostarczeniu na

cz臋艣膰, kt贸rej Dostarczenie jest mo偶liwe oraz cz臋艣膰, kt贸rej

Dostarczenie nast膮pi w p贸藕niejszym terminie, co nie skutkuje

przeliczeniem warto艣ci zam贸wienia.

9. Przyj臋cie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawc臋 z

zastrze偶eniem zmiany, o kt贸rej stanowi pkt powy偶szy poczytuje si臋

za now膮 ofert臋, wymagaj膮c膮 przyj臋cia przez Klienta w celu

zawarcia umowy Sprzeda偶y.

10. Potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia przez Sprzedawc臋 nast臋puje

poprzez niezw艂oczne przes艂anie wiadomo艣ci e-mail. Wiadomo艣膰 ta

zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzeda偶y,

a tak偶e dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zam贸wienia,

w celu umo偶liwienia wykrycia b艂臋d贸w w nich wyst臋puj膮cych. W

przypadku wykrycia takiego b艂臋du, Klient mo偶e powiadomi膰

Sprzedawc臋 o tym fakcie, poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail ze

wskazaniem poprawnych danych.

11. Potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia jest r贸wnoznaczne z

przyj臋ciem przez Sprzedawc臋 oferty zawarcia umowy Sprzeda偶y,

z艂o偶onej przez Klienta.

搂5. Sprzeda偶

1. Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Klient贸w Us艂ug臋 Sprzeda偶y

Towar贸w na odleg艂o艣膰.

2. Przedmiot umowy Sprzeda偶y obejmuje zobowi膮zanie Sprzedawcy

do przeniesienia na Klienta w艂asno艣ci Towar贸w i wydania ich, oraz

zobowi膮zanie Klienta do odebrania Towar贸w i zap艂aty Sprzedawcy

ceny Towar贸w.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii

promocyjnych, polegaj膮cych w szczeg贸lno艣ci na obni偶eniu ceny

Towar贸w lub Us艂ug do okre艣lonego terminu lub wyczerpania

zapasu Towar贸w podlegaj膮cych promocji.

4. Zawieraj膮c umow臋 Sprzeda偶y, Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do

Dostarczenia Klientowi Towar贸w bez wad.

5. Zawarcie umowy Sprzeda偶y nast臋puje w chwili potwierdzenia

przyj臋cia zam贸wienia Klienta przez Sprzedawc臋.

6. Wydanie Towar贸w nast臋puje w czasie podanym w opisie Towaru.

7. Czas realizacji wydania Towar贸w mo偶e ulec zmianie w przypadku

zmiany zam贸wienia przez Klienta.

8. Wydanie Towar贸w odbywa si臋:

1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za

po艣rednictwem Przewo藕nika, w Dni robocze pod adres

podany przez Klienta,

2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Towar贸w przez

Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych, po

wcze艣niejszym kontakcie.

9. Szczeg贸艂owe informacje w przedmiocie dost臋pnych metod

Dostarczenia, Przewo藕nik贸w oraz zwi膮zanych z nimi koszt贸w, s膮

opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich

informowany w trakcie procesu sk艂adania zam贸wienia.

10. Wydanie Towar贸w nast臋puje nie wcze艣niej, ni偶 po uiszczeniu

zap艂aty przez Klienta.

11. Potwierdzenie wydania Towar贸w Przewo藕nikowi w celu ich

Dostarczenia, mo偶e zosta膰 dokonane poprzez przes艂anie

wiadomo艣ci e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

12. Niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy

przechodzi na Konsumenta z chwil膮 jej wydania Konsumentowi.

13. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za

po艣rednictwem Przewo藕nika, zaleca si臋, aby dostarczona przesy艂ka

zosta艂a zbadana przez Klienta przy obecno艣ci Przewo藕nika.

14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesy艂ki Klient ma prawo

偶膮da膰 od Przewo藕nika sporz膮dzenia w艂a艣ciwego protoko艂u.

搂6. P艂atno艣ci

1. Warto艣膰 p艂atno艣ci z tytu艂u Sprzeda偶y jest ustalana na podstawie

cennika Towar贸w, znajduj膮cego si臋 na stronie internetowej

Sprzedawcy w chwili zam贸wienia Towaru.

2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze

s膮 cenami brutto podanymi w polskich z艂otych i zawieraj膮 warto艣膰

podatku VAT, natomiast nie zawieraj膮 koszt贸w Dostarczenia

Towaru i wybranej formy p艂atno艣ci.

3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.

4. 艁膮czna cena zam贸wienia, widoczna w obszarze Koszyka przed

z艂o偶eniem zam贸wienia a po wyborze sposobu Dostarczenia

Towar贸w oraz p艂atno艣ci, obejmuje cen臋 za zam贸wione Towary

wraz z nale偶no艣ciami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami

pochodnymi, w szczeg贸lno艣ci kosztami Dostarczenia i transakcji.

5. 艁膮czna cena zam贸wienia jest wi膮偶膮ca dla Sprzedawcy i Klienta.

6. Sprzedawca umo偶liwia nast臋puj膮ce metody p艂atno艣ci z tytu艂u

艣wiadczonych Us艂ug Sprzeda偶y:

1. got贸wk膮 przy odbiorze za pobraniem od Przewo藕nika,

2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o

numerze: 14114020040000330278928508,

7. Termin p艂atno艣ci nale偶no艣ci przypada na chwil臋 wydania Towaru.

8. Klient jest zobowi膮zany do uiszczenia p艂atno艣ci:

1. w chwili wydania Towaru 鈥 w przypadku wyboru metody

p艂atno艣ci got贸wk膮,

2. w terminie 7 dni 鈥 w przypadku wyboru metody p艂atno艣ci

przelewem tradycyjnym.

9. Zwrot p艂atno艣ci przez Sprzedawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie

p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w

przypadku:

1. odst膮pienia od umowy przez Konsumenta,

2. rezygnacji przez Klienta z zam贸wienia lub cz臋艣ci zam贸wienia

op艂aconego przed realizacj膮,

3. uznania przez Sprzedawc臋 roszczenia obj臋tego zg艂oszeniem

reklamacyjnym w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci, na podstawie

powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

10. Zwrot p艂atno艣ci nast臋puje przy u偶yciu takiego samego sposobu

p艂atno艣ci, jaki zosta艂 u偶yty przez Klienta w pierwotnej transakcji,

chyba 偶e wyrazi on zgod臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie wi膮偶臋 si臋

dla niego z 偶adnymi kosztami.

11. Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu poniesionych przez

Klienta dodatkowych koszt贸w Dostarczenia Towar贸w, je偶eli Klient

wybra艂 spos贸b Dostarczenia Towar贸w inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y

spos贸b Dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋.

搂7. Gwarancje

1. Towary mog膮 by膰 obj臋te gwarancj膮 Sprzedawcy, producenta lub

dystrybutora.

2. Udzielenie gwarancji nast臋puje przez z艂o偶enie o艣wiadczenia

gwarancyjnego, kt贸re okre艣la obowi膮zki gwaranta i uprawnienia

Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma w艂a艣ciwo艣ci okre艣lonych w

tym o艣wiadczeniu.

3. Wraz z Towarem obj臋tym gwarancj膮, Sprzedawca wydaje Klientowi

dokument gwarancyjny.

搂8. Reklamacje

1. Reklamacje mog膮 by膰 sk艂adane z tytu艂u r臋kojmi lub gwarancji, w

przypadku jej udzielenia.

2. W przypadku obj臋cia Towaru gwarancj膮, Klient jest uprawniony do

reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnie艅 wynikaj膮cych

z gwarancji, poprzez zg艂oszenie reklamacji za po艣rednictwem

Sprzedawcy lub bezpo艣rednio do gwaranta. W razie wykonywania

przez Konsumenta uprawnie艅 z gwarancji, bieg terminu do

wykonania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi ulega zawieszeniu z dniem

zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od

dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych

z gwarancji albo bezskutecznego up艂ywu na ich wykonanie.

3. Prawo do korzystania z uprawnie艅 wynikaj膮cych z tytu艂u r臋kojmi

przys艂uguje niezale偶nie od ewentualnych uprawnie艅 wynikaj膮cych

z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnie艅 z gwarancji nie

wp艂ywa na odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi.

4. Zg艂oszenie reklamacji z tytu艂u r臋kojmi mo偶e zosta膰 dokonane listem

lub wiadomo艣ci膮 e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny

Sprzedawcy. Mo偶na je wnie艣膰 przy u偶yciu formularza, kt贸rego wz贸r

stanowi za艂膮cznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

5. W tre艣ci sk艂adanej reklamacji z tytu艂u r臋kojmi, zaleca si臋

zamieszczenie:

1. danych kontaktowych Konsumenta, kt贸re pos艂u偶膮 udzieleniu

odpowiedzi na reklamacj臋 oraz prowadzeniu korespondencji z

ni膮 zwi膮zanej,

2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, kt贸ry pos艂u偶y

zwrotowi 艣rodk贸w pieni臋偶nych, w przypadku zaistnienia takiej

okoliczno艣ci,

3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.

6. W przypadku, gdy reklamacja z tytu艂u r臋kojmi dotyczy Towaru, w

celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawc臋, Konsument jest

obowi膮zany dostarczy膰 lub przes艂a膰 reklamowany Towar na adres

Sprzedawcy, na jego koszt. Je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj Towaru lub

spos贸b jego zamontowania dostarczenie Towaru by艂oby nadmieni臋

utrudnione, Konsument obowi膮zany jest udost臋pni膰 Towar

Sprzedawcy w miejscu, w kt贸rym Towar si臋 znajduje.

7. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytu艂u:

1. r臋kojmi w terminie 14 dni od daty zg艂oszenia,

2. ewentualnej gwarancji, w terminie okre艣lonym w warunkach

gwarancyjnych.

8. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygni臋cia

otrzymanej reklamacji:

1. z tytu艂u r臋kojmi drog膮 elektroniczn膮 lub listem zwyk艂ym, w

zale偶no艣ci od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego

metody wniesienia reklamacji,

2. z tytu艂u ewentualnej gwarancji w spos贸b okre艣lony w

warunkach gwarancyjnych.

9. W przypadku, gdy reklamacja z tytu艂u r臋kojmi dotyczy Towaru, kt贸ry

po rozpoznaniu reklamacji podlega przes艂aniu do Konsumenta,

Sprzedawca dostarczy lub prze艣le Towar na adres Konsumenta.

10. Zwrot 艣rodk贸w pieni臋偶nych w zwi膮zku z reklamacj膮 z tytu艂u r臋kojmi

nast膮pi przy u偶yciu metody przelewu na rachunek bankowy albo

przekazem pocztowym, zgodnie z wol膮 Konsumenta.

11. Stosowanie prawa r臋kojmi zostaje wy艂膮czone w stosunku do

Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami.

搂9. Pozas膮dowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszcze艅

1. Konsument posiada mo偶liwo艣膰 skorzystania z nast臋puj膮cych

pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszcze艅:

1. z艂o偶enie wniosku o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej

umowy Sprzeda偶y do sta艂ego polubownego s膮du

konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Inspekcji Handlowej,

kt贸rego adres z uwagi na w艂a艣ciwo艣膰 mo偶na ustali膰 za

pomoc膮 strony internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i

Konsument贸w, prowadzonej pod adresem URL

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

2. z艂o偶enie wniosku o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w

sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy

Konsumentem, a Sprzedawc膮 do wojew贸dzkiego inspektora

Inspekcji Handlowej, kt贸rego adres z uwagi na w艂a艣ciwo艣膰

mo偶na ustali膰 za pomoc膮 strony internetowej Urz臋du Ochrony

Konkurencji i Konsument贸w, prowadzonej pod adresem URL

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika

konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅

statutowych nale偶y ochrona konsument贸w,

4. z艂o偶enie skargi za po艣rednictwem unijnej platformy

internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem URL

http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z

rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr

524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego

systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany

rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

2. Szczeg贸艂owe informacje o procedurze pozas膮dowych sposob贸w

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady

dost臋pu do tych procedur znajduj膮 si臋 w siedzibach oraz na

stronach internetowych podmiot贸w wymienionych w pkt 1.

3. Wykaz podmiot贸w i instytucji, kt贸re realizuj膮 zadania zwi膮zane z

pozas膮dowym rozwi膮zywaniem spor贸w konsumenckich oraz

szczeg贸艂owe informacje w tym przedmiocie, znajduj膮 si臋 na stronie

internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w,

dost臋pnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

搂10. Odst膮pienie od umowy

1. Konsument mo偶e bez podawania przyczyny odst膮pi膰 w terminie 14

dni od umowy, w tym od umowy Sprzeda偶y, z zastrze偶eniem norm

wskazanych w tre艣ci pouczenia o odst膮pieniu od umowy,

stanowi膮cego za艂膮cznik do Regulaminu.

2. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Konsumentowi w

odniesieniu do umowy Sprzeda偶y Towaru nieprefabrykowanego,

wyprodukowanego wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮cego

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. W pozosta艂ych przypadkach Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy,

sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy.

O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi

za艂膮cznik do Regulaminu.

4. Niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w

kt贸rym Konsument odst膮pi艂 od umowy, ma on obowi膮zek zwr贸ci膰

Towar Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez

Sprzedawc臋. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru

przed jego up艂ywem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w

przypadku, gdy Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze

Towar.

5. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do odebrania Towaru na sw贸j koszt,

gdy ze wzgl臋du na jego charakter nie mo偶na odes艂a膰 Towaru w

zwyk艂y spos贸b poczt膮, a jednocze艣nie Towar zosta艂 Dostarczony

Konsumentowi do miejsca, w kt贸rym zamieszkiwa艂 w chwili

zawarcia umowy Sprzeda偶y.

6. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci

Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b

wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Towaru.

7. W przypadku odst膮pienia od umowy, uwa偶a si臋 j膮 za niezawart膮.

Je偶eli Konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy

zanim Sprzedawca przyj膮艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.

搂11. Przetwarzanie danych oraz plik贸w cookies

1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajduj膮

si臋 w Polityce prywatno艣ci i plik贸w cookies Sklepu.

2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajduj膮 si臋 w Polityce

prywatno艣ci i plik贸w cookies Sklepu.

搂12. Warunki licencyjne

1. Sprzedawca udziela na rzecz Klient贸w korzystaj膮cych ze Sklepu

nieodp艂atnej licencji w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego i w

celu umo偶liwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem

niniejszych warunk贸w.

2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep,

kod 藕r贸d艂owy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe s艂u偶膮ce

do obs艂ugi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez

Sprzedawc臋 w zwi膮zku z udost臋pnieniem Sklepu, w艂膮czaj膮c w to

r贸wnie偶 powi膮zane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty

lub wiadomo艣ci przesy艂ane w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug,

stanowi膮 utwory w rozumieniu przepis贸w prawa autorskiego.

Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich maj膮tkowych

do Sklepu ani 偶adnych utwor贸w stanowi膮cych jego cz臋艣膰, ani

uprawnienia do przyznawania zezwole艅 w przedmiocie

rozporz膮dzania prawami autorskimi maj膮tkowymi do tych utwor贸w

lub Sklepu i korzystania z nich, a tak偶e na wykonywanie innych

praw zale偶nych, niezastrze偶onych w warunkach licencyjnych.

3. Prawo do u偶ywania Sklepu i powi膮zanych z nim utwor贸w,

obowi膮zuje na nast臋puj膮cych polach eksploatacji: zapisanie i

odtworzenie w pami臋ci urz膮dzenia telekomunikacyjnego w miejscu

i czasie przez siebie wybranym oraz dost臋p i wy艣wietlenie za

po艣rednictwem urz膮dzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie

przez siebie wybranym.

4. Klient nie mo偶e: wypo偶ycza膰, dzier偶awi膰 ani odsprzedawa膰

utwor贸w ani 偶adnej ich cz臋艣ci, jak r贸wnie偶 tworzy膰 utwor贸w

pochodnych na ich podstawie, wykonywa膰 zmian utwor贸w, usuwa膰

informacji o prawach w艂asno艣ci lub prawach autorskich, kt贸re mog膮

pojawi膰 si臋 w obszarze utwor贸w, wykorzystywa膰 utwor贸w w celach

naruszaj膮cych obowi膮zuj膮ce przepisy prawa powszechnego lub

normy etyczne i moralne.

5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i

niewy艂膮czna, a obowi膮zuje w stosunku do ca艂o艣ci Sklepu i

powi膮zanych z nim utwor贸w. Sprzedawca zachowuje wy艂膮czne

prawa do decydowania o zachowaniu integralno艣ci Sklepu.

6. Publikuj膮c w Sklepie dowolne tre艣ci a w szczeg贸lno艣ci: komentarze

lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodp艂atnej,

nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i

niewy艂膮cznej licencji w zakresie ich wykorzystania na

nast臋puj膮cych polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony

internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pami臋ci urz膮dzenia

telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

dost臋p i wy艣wietlenie za po艣rednictwem urz膮dzenia

telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z

zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o kt贸rej stanowi膮

punkty powy偶ej, w celu umo偶liwienia Klientom korzystania ze

Sklepu.

7. Klient przyjmuje do wiadomo艣ci, i偶 zabronione jest dostarczanie do

Sklepu lub za jego po艣rednictwem, tre艣ci:

1. bezprawnych,

2. mog膮cych wprowadzi膰 w b艂膮d innych Klient贸w,

3. naruszaj膮cych dobra osobiste Klient贸w, Sprzedawcy lub os贸b

trzecich,

4. powszechnie uznanych za obra藕liwe, wulgarne lub

naruszaj膮ce dobre obyczaje, w szczeg贸lno艣ci: tre艣ci

pornograficznych, tre艣ci propaguj膮cych u偶ywanie narkotyk贸w

lub nadmierne spo偶ywanie alkoholu, tre艣ci nawo艂uj膮cych do

rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawi艣ci.

8. Sprzedawca jest uprawniony do usuni臋cia lub moderacji tre艣ci,

kt贸re naruszaj膮 postanowienia Regulaminu.

搂13. Obowi膮zywanie i zmiana regulaminu

1. Regulamin wchodzi w 偶ycie w terminie 3 dni od daty jego

opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Zmiana Regulaminu mo偶e nast膮pi膰 z przyczyny zmiany przepis贸w

prawa dotycz膮cych przedmiotu 艣wiadczenia Us艂ug, a tak偶e z

powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotycz膮cych

艣wiadcze艅 realizowanych przez Sprzedawc臋.

3. Zmiana Regulaminu nast臋puje poprzez publikacj臋 jego nowej tre艣ci

na stronie internetowej Sklepu.

4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy um贸w Sprzeda偶y zawartych przed

dat膮 jego zmiany.

5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu nast臋puje w obszarze

strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed dat膮 rozpocz臋cia

obowi膮zywania jego nowego brzmienia.

6. Sprzedawca wysy艂a drog膮 elektroniczn膮 informacj臋 o zmianie

Regulaminu, w przypadku zwi膮zania stron umow膮 zawart膮 na czas

nieoznaczony.

搂14. Postanowienia ko艅cowe

1. Znaczenie poj臋膰 pisanych wielk膮 liter膮 jest zgodne z obja艣nieniami

zamieszczonymi w cz臋艣ci opisuj膮cej definicje u偶yte w Regulaminie.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:

1. przerwy w prawid艂owym funkcjonowaniu Sklepu oraz

nienale偶yte 艣wiadczenie Us艂ug, spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, w

stosunku do Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami,

2. przerwy w prawid艂owym funkcjonowaniu Sklepu oraz

nienale偶yte wykonywanie Us艂ug na rzecz Klient贸w

nieb臋d膮cych Konsumentami, spowodowane czynno艣ciami

technicznymi lub przyczyn膮 le偶膮c膮 po stronie podmiot贸w, za

pomoc膮 kt贸rych Sprzedawca 艣wiadczy Us艂ugi,

3. korzy艣ci utracone przez Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami.

3. W przypadku braku mo偶liwo艣ci polubownego rozstrzygni臋cia sporu

pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem nieb臋d膮cym Konsumentem lub

Konsumentem niezamieszkuj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w okoliczno艣ci dopuszczania takiej mo偶liwo艣ci przez

przepisy jego prawa krajowego, za w艂a艣ciwy dla jego

rozstrzygni臋cia ustanawia si臋 s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby

Sprzedawcy.

4. W stosunku do Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami lub do

Konsument贸w niezamieszkuj膮cych na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego

dopuszczaj膮 tak膮 mo偶liwo艣膰, jako prawo w艂a艣ciwe dla wykonania

umowy zawartej ze Sprzedawc膮 oraz rozstrzygania spor贸w z ni膮

zwi膮zanych, stosuje si臋 prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Postanowienia Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani

ogranicza膰 praw Klienta b臋d膮cego Konsumentem, wynikaj膮cych z

przepis贸w miejscowego prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego.

6. W stosunku do um贸w zawartych ze Sprzedawc膮, w przypadku

niezgodno艣ci Regulaminu z przepisami prawa powszechnie

obowi膮zuj膮cego w kraju Konsumenta, stosuje si臋 te przepisy.

7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu oka偶膮 si臋 niewa偶ne

albo bezskuteczne, okoliczno艣膰 ta nie narusza wa偶no艣ci i

skuteczno艣ci pozosta艂ych postanowie艅 Regulaminu. Zamiast

niewa偶nych albo bezskutecznych postanowie艅 obowi膮zywa膰

b臋dzie norma odpowiadaj膮ca temu, co strony ustali艂y albo temu, co

by ustali艂y, gdyby zawar艂y takie postanowienie w Regulaminie.

搂15. Definicje u偶yte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem

dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to proces dor臋czenia Towar贸w Klientowi do wskazanego

przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za po艣rednictwem

Przewo藕nika.

Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pe艂nej zdolno艣ci do

czynno艣ci prawnych, lub ograniczonej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych

w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie

obowi膮zuj膮cego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela

ustawowego, a tak偶e osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, na kt贸rej rzecz przepisy prawa

powszechnie obowi膮zuj膮cego przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra zawiera

ze Sprzedawc膮 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi.

Konto Klienta to panel umo偶liwiaj膮cy zarz膮dzanie zam贸wieniami Klienta

za po艣rednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Konsument to Klient, kt贸ry jest osob膮 fizyczn膮 i zawiera umow臋 w celu

niezwi膮zanym bezpo艣rednio z prowadzon膮 przez niego dzia艂alno艣ci膮

gospodarcz膮 lub zawodow膮.

Koszyk to funkcjonalno艣膰 Sklepu, umo偶liwiaj膮c膮 kompletowanie

zam贸wie艅 Towar贸w przez Klienta.

Przewo藕nik to podmiot, 艣wiadcz膮cy us艂ugi Dostarczania Towar贸w we

wsp贸艂pracy ze Sprzedawc膮.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, kt贸rych przedmiot stanowi

艣wiadczenie Us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 na rzecz

Klient贸w, za po艣rednictwem Sklepu.

Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem strony

internetowej dost臋pnej w sieci Internet pod adresem URL: loft-ya.pl.

Sprzedawca to Miros艂aw Korcz, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮

pod firm膮 LOFTYA FURNITURE Miros艂aw Korcz, z siedzib膮 w Jedlnia-

Letnisko (26-630) przy ul. S艂upicka 26 zarejestrowany w Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez

Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7961100203 oraz REGON

670160035, b臋d膮cy us艂ugodawc膮, administratorem i w艂a艣cicielem

Sklepu. Ze Sprzedawc膮 mo偶na si臋 skontaktowa膰 pod numerem telefonu:

+48 604 949 598 oraz przy u偶yciu adresu e-mail: kontakt@loft-ya.pl.

Sprzeda偶 to Us艂uga sprzeda偶y Towar贸w, 艣wiadczona przez Sprzedawc臋

na rzecz Klienta, kt贸rej przedmiot stanowi zobowi膮zanie Sprzedawcy do

przeniesienia na Klienta w艂asno艣ci Towar贸w i ich wydania oraz

zobowi膮zanie Klienta do odebrania Towar贸w i zap艂aty Sprzedawcy

oznaczonej ceny.

Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawc臋 w

celu Sprzeda偶y.

Us艂uga to us艂uga 艣wiadczona przez Sprzedawc臋 na rzecz Klienta, na

podstawie umowy zawartej pomi臋dzy stronami za po艣rednictwem Sklepu.

Zawarcie umowy nast臋puje w ramach zorganizowanego systemu

zawierania um贸w na odleg艂o艣膰, bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci

stron.

INFORMACJE DOTYCZ膭CE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODST膭PIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODST膭PIENIU OD UMOWY

B臋d膮c Konsumentem, masz prawo odst膮pi膰 od umowy zawartej w

naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z

zastrze偶eniem przypadk贸w wskazanych w cz臋艣ci 鈥瀢y艂膮czenie prawa

odst膮pienia od umowy鈥. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po

up艂ywie 14 dni od dnia:

1. w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba

trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w

posiadanie rzeczy 鈥 w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do

przeniesienia w艂asno艣ci rzeczy (np. umowy sprzeda偶y, umowy

dostawy lub umowy o dzie艂o b臋d膮ce rzecz膮 ruchom膮),

2. zawarcia umowy 鈥 w przypadku um贸w o 艣wiadczenie us艂ug.

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali

Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu

prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od

umowy.

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo

poinformowa膰 nas: LOFTYA FURNITURE Miros艂aw Korcz, ul.

呕era艅skiego 11, 26-630 Jedlnia-Letnisko, e-mail: kontakt@loft-ya.pl, o

swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze

jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 lub

poczt膮 elektroniczn膮).

Odst臋puj膮c od umowy, mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza

odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe. Wz贸r formularza

znajduje si臋 w za艂膮czeniu do regulaminu 艣wiadczenia us艂ug drog膮

elektroniczn膮 w ramach Sklepu.

SKUTKI ODST膭PIENIA OD UMOWY

W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu

wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia

rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego

przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b

dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku

nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o

Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy.

Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w

p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji,

chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w

ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym

zwrotem. Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu

otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania,

w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Je偶eli otrzymali Pa艅stwo rzeczy w zwi膮zku z umow膮 prosimy odes艂a膰 lub

przekaza膰 nam rzecz pod adres LOFTYA FURNITURE Miros艂aw Korcz,

ul. 呕era艅skiego 11, 26-630 Jedlnia-Letnisko, niezw艂ocznie, a w ka偶dym

razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo

o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮

Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni.

Informujemy, 偶e b臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty

zwrotu rzeczy. Je偶eli ze wzgl臋du na sw贸j charakter rzecz nie mo偶e zosta膰

w zwyk艂y spos贸b odes艂ana poczt膮, b臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰

bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy. Wysoko艣膰 tych koszt贸w szacowana

jest maksymalnie na kwot臋 oko艂o 50,00 PLN.

Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce

z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WY艁膭CZENIE PRAWA ODST膭PIENIA OD UMOWY

Prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa

lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do umowy,

w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci

odst膮pienia od umowy)

Adresat: LOFTYA FURNITURE Miros艂aw Korcz, ul. 呕era艅skiego 11, 26-

630 Jedlnia-Letnisko | kontakt@loft-ya.pl

Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu

od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy(*)umowy o dzie艂o polegaj膮cej

na wykonaniu nast臋puj膮cych rzeczy(*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej

us艂ugi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w):

Adres konsumenta(-贸w):

Podpis konsumenta(-贸w):

(tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten mo偶na wype艂ni膰 i odes艂a膰 w przypadku ch臋ci zg艂oszenia

reklamacji z tytu艂u r臋kojmi)

Adresat: LOFTYA FURNITURE Miros艂aw Korcz, ul. 呕era艅skiego 11, 26-

630 Jedlnia-Letnisko

Imi臋 i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

Nr telefonu Klienta:

Adres e-mail Klienta:

J a k o dane kontaktowe, kt贸re pos艂u偶膮 udzieleniu odpowiedzi na

reklamacj臋 oraz prowadzeniu korespondencji z ni膮 zwi膮zanej, wskazuj臋:

adres pocztowy:

adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

umowy sprzeda偶y z dnia __________ towaru:

umowy o 艣wiadczenie innej us艂ugi:

inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

呕膮danie reklamacji:

usuni臋cie wady towaru lub us艂ugi

wymiana towaru na wolny od wad

obni偶enie ceny towaru

odst膮pienie od umowy

Sprzedawca informuje, 偶e:

Towary mog膮 by膰 obj臋te gwarancj膮 producenta lub dystrybutora. W takim

przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy

zastosowaniu uprawnie艅 wynikaj膮cych z gwarancji, poprzez dokonanie

reklamacji do gwaranta. Z艂o偶enie reklamacji do gwaranta mo偶e zosta膰

dokonane za po艣rednictwem Sprzedawcy lub bezpo艣rednio do gwaranta.

Klient mo偶e wykonywa膰 uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne

towaru niezale偶nie od uprawnie艅 wynikaj膮cych z ewentualnej

gwarancji.

Podpis sk艂adaj膮cego: ____

Aktualizuj臋…
  • Brak produkt贸w w koszyku.